Dokumentacja oraz Jakość

Aby zapewnić optymalną i wydajną produkcję wentylatorów, każdy proces jest zarządzany poprzez nasz system zarządzania jakością za pomocą szczegółowych list kontrolnych. Podpisany certyfikat kontroli dostarczany jest wraz z gotowym wentylatorem i jest częścią dokumentacji QA.

Standardowa dokumentacja dostarczana jest drogą elektroniczną, zawiera szczegółowe dane techniczne konkretnego wentylatora, jego pełną charakterystykę oraz kalkulację hałasu. Ponieważ większość dokumentów pochodzi z naszego zaawansowanego oprogramowania FanDim™, mogą być one przygotowane w zależności od konkretnych potrzeb.

Dokumentacja zawiera między innymi:

  • Instrukcja Obsługi
  • Deklaracja zgodności WE
  • Poziom hałasu
  • Specyfikacja techniczna
  • Karta katalogowa
  • Charakterystyka
  • Rysunki techniczne w 2D oraz 3D
  • Dokumentacja QA

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej na temat procedur oraz dokumentacji lub sprawdź nasze wentylatory promieniowe, tłumiki lub inne nasze produkty.