Twój expert od wentylatorów ATEX

Wentylatory przemysłowe zgodne z dyrektywą ATEX

ATEX markingBarkerBille Twoim partnerem w dziedzinie wentylatorów ATEX oraz dogłębnej wiedzy na ich temat. Poprzez aktywny udział w pracach nad normami europejskimi za pośrednictwem Duńskiego Komitetu Narodowego S-351 oraz Komitetu Technicznego CEN/TC 305, w każdej chwili mamy ciągły dostęp do najnowszej wiedzy oraz jesteśmy częścią globalnej sieci.

Nasze wentylatory przemysłowe posiadają oznaczenia CE (bezpieczeństwo maszyn) dodatkowo mogą być oznaczone znakiem Ex (przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem) Aby sprostać wymaganiom, nasze wentylatory są specjalnie zaprojektowane, konstruowane i testowane zgodnie z aktualnymi przepisami. Wentylatory ATEX produkcji BarkerBille mogą być dostarczone w kategorii 2 i 3 (gaz i pył) do stosowania w strefach 1, 2, 21 oraz 22.

Atex fan
ATEX fan type plate
Equipotential bonding

Dyrektywy i standardy wentylatorów ATEX firmy BarkerBille

Wentylatory ATEX firmy BarkerBille spełniają wymagania następujących dyrektyw europejskich.

  • DYREKTYWA 2006/42/EC ws. maszyn (Dyrektywa Maszynowa)
  • DYREKTYWA 2014/34/EU odnosząca się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dyrektywa ATEX)

Wentylatory BarkerBille zaprojektowane są aby spełniać również następujące standardy:

  • EN ISO 12100:2010 Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
  • EN ISO 80079-36:2016 Atmosfery wybuchowe — Część 36: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych — Metodyka i wymagania
  • EN ISO 80079-37:2016 Atmosfery wybuchowe — Część 37: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych — Rodzaj zabezpieczenia nieelektrycznego: bezpieczeństwo konstrukcyjne „c”, nadzorowanie źródeł zapłonu „b”, zanurzenie w cieczy „k”
  • EN 14986:2017 Projektowanie wentylatorów pracujących w atmosferach potencjalnie wybuchowych

ATEX – Atmosfera wybuchowa

ATEX to skrót of ATmosphère EXplosible. Urządzenia przenaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem muszą spełniać Dyrektywę 2014/34/EU oraz normy powiązane zanim zostaną wprowadzone na rynek.

ZAPEWNIAMY

  • Zgodność z odpowiednimi wymaganiami w dowolnym momencie
  • Ciągły rozwój produktu zgodnie z wymaganiami
  • Najwyższy poziom ochrony
  • Dostęp do najnowszej wiedzy