Izolacja

Oferujemy izolacje akustyczne lub cieplne naszych wentylatorów, które zapewniają zmniejszenie hałasu oraz strat ciepła.

  • Redukcja hałasu lub izolacja cieplna wentylatorów
  • Izolacja od 75 do 150mm
  • Obudowa ze stali konstrukcyjnej, galwanizowanej lub nierdzewnej
  • Dostępne z opcjonalną wyczystką
  • Większa opłacalność niż rozwiązania miejscowe