Gama wentylatorów BarkerBille, zarówno ID oraz FD może być wykorzystywana w skruberach, płuczkach i systemach oczyszczania spalin z tlenków siarki co ma pozytywny wpływ na środowisko i zdrowie na świecie.

Wentylatory do skruberów dla ograniczenia emisji SOx

W październiku 2016 roku Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) przyjęła zaostrzone globalne limity emisji tlenków siarki (Sox), które zaczną obowiązywać od 2020 roku. Wiadomo, żę tlenki siarki obecne m.in. w spalinach statków odpowiedzialne są za wiele zgonów każdego roku i mają negatywny wpływ na uprawy, środowisko i jakość powietrza.  Ustanowienie globalnych limitów emisji tlenków siarki będzie miało pozytywny wpływ na powietrze którym oddychamy oraz pomoże uratować tysiące istnień każdego roku.

Aby obniżyć emisję SOx do bardziej rygorystycznych norm, wiele statków jest obecnie wyposażanych w absorbery tlenków siarki w systemie otwartym lub zamkniętym, których zadaniem jest oczyszczenie spalin.

Wentylatory FD oraz ID w procesach oczyszczania

Wykorzystanie skruberów w oczyszczaniu spalin często skutkuje wzrostem ciśnienia zwrotnego dla wentylatora spalania i/lub niestabilnym ciśnieniem zwrotnym w kotle.

Aby zapobiec wyżej wymienionym problemom, kotły mogą być wyposażone w mocniejsze wentylatory powietrza spalania (FD) i/lub wentylatory odciągu spalin (ID)mogą być instalowane pomiędzy kotłem a skruberem.

BarkerBille zapewnia pełną gamę wentylatorów FD oraz ID, jak również wentylatory promieniowe projektowane specjalnie pod procesy płuczkowe i skrubery, tak aby uzyskać optymalną pracę, wysoką wydajność i niskie zużycie energii.

BarkerBille dostarcza wysokiej jakości wentylatory promieniowe do systemów płuczkowych i skruberów zarówno z Danii jak i Chin zaopatrując stocznie na całym świecie.

Korzyści

  • Ciśnienie do 9,000 Pa
  • Przepływ powietrza do 60,000 m3/h
  • Projektowane specjalnie dla konkretnych zastosowań
  • Pewna wydajność
  • Wytrzymała, wzmocniona konstrukcja
ID-fan-BarkerBilleFD-fan-BarkerBilleSeal Air fan